Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Brand Control Rooms niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Brand Control Rooms aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard da n ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Brand Control Rooms. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Brand Control Rooms is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze website wordt beschouwd als een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en zal in voorkomend geval met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Brand Control Rooms geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.