Bespreking personen aan tafel

Consultancy is voor ons kennis delen

Zoekt u een bestfit operator werkplek of bent u in de opstartfase van een complete renovatie, verbouwing of nieuwbouw van een meld – of controlekamer? Wat uw wensen ook zijn, wij denken graag met u mee. 

Een nieuwe meld- of controlekamer moet minimaal 10-15 jaar operabel zijn. Onze consultants zijn gespecialiseerd om vroegtijdig en in samenwerking met u een toekomstbestendige visie te definiëren. Hieruit ontstaat een functioneel ontwerp voor de complete inrichting, die optimaal afgestemd is op de operationele processen. Met dit ontwerp kunnen we voorkomen dat er in een later stadium nog allerlei kostbare aanpassingen moeten worden doorgevoerd.

 Uiteraard staat de operator centraal in dit proces. Een goed ingerichte, vitaliserende en ergonomische werkomgeving draagt bij aan duurzame en nieuwe arbeidsrelaties.  

Het op de juiste manier inrichten van een controlekamer vraagt om kennis, niet alleen over de inrichting zelf maar ook over de wettelijke normeringen en ergonomie. Onze Senior Human Factors-consultants zijn gespecialiseerd in de regelgeving en Arbowetgeving. Zij vertalen de wensen en eisen naar een maatwerkoplossing die wij vervolgens turnkey kunnen opleveren.

Brand_icoon_website_Vergrootglas

Deskanalyse

Opstellen werkplekeisen

Brand_icoon_website_Game

Co-Creator® game

Uitstippelen toekomstvisie

Brand_icoon_website_Werkplek

TUNASS®-analyse

Definiëren gebruikerseisen

Brand_icoon_website_Label

Design assessment

Kostenindicatie

Focus-1_dubbel_videowall-dubbel--gecomprimeerd---kopie

Deskanalyse:
opstellen werkplekeisen

De grootte en vorm van de desk wordt bepaald door wat een operator daadwerkelijk nodig heeft om zijn taken optimaal uit te voeren. Tijdens de deskanalyse gaan wij met de eindgebruikers na wat hun (toekomstige) taken zijn en welke audiovisuele apparatuur nodig is om hen maximaal te faciliteren bij deze taak. Denk hier bij aan de benodigde beeldschermen, (persoonlijke) videowalls, communicatieapparatuur, randapparatuur, stroom- en noodvoorzieningen en meer. Daarnaast kijken wij naar wat er mogelijk is in de beschikbare ruimte. Deze cruciale informatie is nodig om het juiste model en de grootte van de desk te kunnen bepalen.

smiling-asian-woman-typing-on-600w-713035618

The Co-Creator® game:
uitstippelen toekomstvisie

Brand Control Rooms heeft een eigen online pre-design management game, die men overal kan spelen. Het doel is om aan de hand van animaties, informatie te verkrijgen over de operationele toekomstvisie van de deelnemer. 

Hierbij kijken wij naar:

• Ambities voor de komende 10 tot 15 jaar
• Toekomstige veranderingen
• Uitbreiden of krimpen
• Automatiseren
• Centrale of lokale positie
• Toekomstige bezetting

Deze gegevens worden in dashboard getoond aan alle deelnemers. Het is een middel om mooie discussies te voeren over relevante strategische onderwerpen. Uiteindelijk leidt dit tot één toekomstvisie. Deze informatie dient als startpunt voor de TUNASS®-analyse.

Inrichting2Capro_Top
Functionele inrichtingsvariant optie 1
Inrichting3Capro_Top
Functionele inrichtingsvariant optie 2

TUNASS®-analyse:
definiëren gebruikerseisen

Wat heeft een operator nodig op zijn werkplek en in zijn omgeving om maximaal te presteren? TUNASS® staat voor Technology User Needs Assessment: een werkwijze om snel en gestructureerd helder te krijgen welke operationele eisen van belang zijn in het ontwerp, van zowel de desk als de lay-out van de ruimte. 

De voordelen van TUNASS®

  • Het helpt stakeholders om tot gezamenlijke ontwerpkeuzes te komen die gebaseerd zijn op werkwijze en taken (in plaats van op persoonlijke voorkeuren)
  • Het leidt tot consensus en acceptatie binnen het projectteam en operations, verkort de levertijd en versnelt zo de realisatie
  • De ruimte en de desks worden maximaal afgestemd op het beoogde werkproces waardoor de kans op latere (kostbare) aanpassingen geminimaliseerd wordt
  • Zowel de desk(s) als de lay-out(s) worden in 3D-visualisaties uitgewerkt waardoor operators een beter beeld krijgen van het ontwerp
  • Toetsing aan controlekamer-normeringen
  • De uitkomst wordt volledig onderbouwd en vastgelegd in een rapportage

De TUNASS®-analyse wordt aan de hand van groepsmatige sessies doorlopen om alle gebruikerseisen en -wensen boven tafel te krijgen. Zo bepalen wij met u de benodigde operator werkplekken, het omliggend meubilair, de verlichting, het geluid, het klimaat en meer. Onze consultants kijken ook naar de benodigde communicatie- en zichtlijnen alsook loop- en vluchtroutes. Met als eindresultaat twee realistische inrichtingsvarianten.

stock-photo-diagram-of-stakeholder-291113405

Design assessment - een onderbouwde keuze maken

Uit de TUNASS® zijn twee inrichtingsvarianten ontstaan die beiden realistisch zijn en aan de ergonomische eisen voldoen. Tijdens de Design Assessment beoordelen we beide varianten samen met u en kijken per gestelde eis welke variant beter aansluit bij uw specifieke situatie. Zo maken we tijdens de Design Assessment een onderbouwde keuze tussen beide varianten. De gekozen variant, die uitgewerkt wordt tot Definitief Functioneel Ontwerp (DFO), vormt de basis voor verdere engineering en realisatie.

Op dit moment kan er ook een realistische kostenindicatie opgesteld worden. Deze kostenindicatie omvat de technische omschrijvingen en mogelijke opties, voorzien van marktconforme prijzen. Een inzichtelijke opgave die zo compleet mogelijk wordt aangeboden zodat u het inrichtingsniveau kan bepalen.

EEN VIRTUELE TOUR DOOR UW TOEKOMSTIGE CONTROL ROOM

Wij regelen het voor u!

young-man-using-virtual-reality-600w-1328087891
werkplek-pop

Een ergonomische werkplek is een must om veilig te werken en gezond te blijven. Zeker in meld- en controlekamers is het noodzakelijk dat operators werken in een ruimte die hen optimaal ondersteunt bij hun werkzaamheden. In technisch, maar zeker ook in ergonomisch opzicht. Daarom hebben wij eigen ergonomen en consultants in dienst, gespecialiseerd in alle facetten van Human Factors Engineering.

Maten Zit Wit Maten Sta Wit
Ard 005_BF_2023_03_13_home pageMEER WETEN OVER ONZE CONSULTANCY?

ARD PONGERS

MIJN ADVIES?

EEN GOED GESPREK