render_1920x600px

Voorkom human errors met onze ergonomische 24/7 oplossingen

In dit artikel gaan we dieper in op de risico’s van een werksituatie met onvoldoende aandacht voor ergonomie en de oplossingen die wij daartegenover stellen.

In ruimten als meld- en controlekamers, waar beveiligers of operators zeer geconcentreerd moeten werken, is meer kans op human errors: menselijke fouten in operationele processen met vaak grote gevolgen. Deze fouten zijn niet volledig uit te sluiten, maar wel te minimaliseren door te zorgen voor een optimaal ingerichte werkruimte, die beveiligers of operators ondersteunt in hun taken en faciliteert in het maken van de juiste beslissingen. In dit artikel gaan we dieper in op de risico’s van een werksituatie met onvoldoende aandacht voor ergonomie en de oplossingen die wij daartegenover stellen. 

Risico’s human errors 

Minimale afleiding – zoals visuele onrust, te dicht op elkaar geplaatste werkplekken, onoverzichtelijke werkplekindelingen of slechte akoestiek – brengt grote risico’s met zich mee. Denk alleen al aan de gevolgen van een gemist alarm. Hierdoor kan een industrieel proces moeten worden stopgezet, wat grote financiële gevolgen heeft. In de openbare orde staan zelfs mensenlevens op het spel in geval van human errors. Naast deze bedrijfsrisico’s spelen, bij een onergonomische werksituatie, tal van persoonlijke gezondheidsrisico’s, zoals vermoeidheid, nek- en rugklachten van operators. 

Belang van ergonomische controlekamer 

Een getoetste en doordachte ergonomische werksituatie minimaliseert bovenstaande risico’s. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de taken van de operator, de concentratie die ervoor nodig is of juist het overleg dat ervoor moet plaatsvinden. Zo kunnen de juiste beslissingen worden genomen voor de indeling van de werkplekken, de looproutes, de communicatielijnen tussen de opdrachtgevers, de benodigde informatiebronnen, et cetera. Resultaat is een 24/7 werkruimte waarin operators hun werk optimaal ten uitvoer kunnen brengen, met de juiste balans tussen communicatie enerzijds en concentratie anderzijds. 

In-house ergonomische expertise 

Ergonomie is een integraal onderdeel van onze werkwijze. Wij hebben eigen ergonomen in dienst die we, bij voorkeur, vanaf de eerste fase bij onze projecten betrekken. Dit met behulp van onze eigen ontwikkelde consultancy tools: The Co-Creator®, de TUNASS® inclusief Deskanalyse en de Design Assessment. Op basis hiervan kunnen de juiste beslissingen worden genomen met betrekking tot de toekomstvisie en lay-out van de controlekamer en in het geval van de Deskanalyse, de uitrusting van de werkplekken. Deze output wordt door onze ergonomen vertaald naar twee voorlopige ontwerpen van de controlekamer, waaruit uiteindelijk een definitief ontwerp voortkomt. 

Deze gestandaardiseerde methodes ter inventarisatie van de ergonomische eisen leiden ertoe dat projecten worden gerealiseerd in een snellere doorlooptijd, tegen minimale faalkosten. Groot voordeel is ook de gebruikersparticipatie van de operators die in de controlekamer gaan werken. Met inzet van onze consultancy tools worden zij nauw betrokken bij de totstandkoming van de ruimte, waardoor een hoge mate van consensus wordt bereikt over het ontwerp. Het derde voordeel: de multidisciplinaire samenwerking tussen onze ergonomen, projectleiders en engineers. Door alles in-house aan te bieden, halen we een extra schakel uit de keten, waardoor minder foutgevoelige overdrachten noodzakelijk zijn. Profiteer ook van in-house ergonomische expertise. Neem contact op met onze specialisten voor een vrijblijvende afspraak of kom onze ergonomische 24/7 oplossingen zelf ervaren in ons hightech Experience Center.