Brand-Control-Rooms-Port-of-Rotterdam-01

Port of Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt het Rotterdamse haven- en industriegebied. De Rotterdamse haven is een knooppunt in de internationale goederenstromen en een vestigingsplaats voor industrie en logistieke dienstverlening. Het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart.

Voor het Havenbedrijf hebben wij meerdere Haven Coördinatie Centra (HCC) ingericht, zo ook het centrum gevestigd op de Kop van Zuid. 

Na een grondige renovatie is de ruimte opgesplitst in 2 verdiepingen. Aansluitend op de bouwkundige elementen heeft Brand Control Rooms als afscheiding voor de HCC en vergaderruimtes een corridor gecreëerd van op maat geproduceerde glaspanelen, kasten (zoals onder andere ploeg- en techniekkasten) en elektrisch afsluitbare deuren. Het HCC met 15 compacte werkplekken en 12 vergaderruimtes zijn door ons gemeubileerd. In een aangrenzende ruimte van het HCC hebben wij de door ons eerder geproduceerde consoles voor het Nederlands Loodswezen B.V. herplaatst.

Brand-Control-Rooms-Port-of-Rotterdam-01